capstrzyk


capstrzyk
capstrzyk {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. -u {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ustalony sygnał, grany na trąbce, oznaczający w wojsku lub na obozach harcerskich koniec zajęć dziennych i początek ciszy nocnej (zwykle w postaci ładnej, spokojnej melodii) ' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'uroczysty przemarsz, zwykle wieczorem, przez miasto oddziałów wojskowych, drużyn harcerskich lub innych organizacji w dniu poprzedzającym jakieś święto lub uroczystości z ich udziałem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Capstrzyk drużyn harcerskich zakończony zbiórką na rynku. <niem.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • capstrzyk — m III, D. u, N. capstrzykkiem; lm M. i 1. «sygnał, wykonywany najczęściej na trąbce, oznaczający koniec zajęć dziennych w wojsku, na obozach organizacji młodzieżowych itp.» Grać, wygrywać capstrzyk. 2. «wieczorny przemarsz wojska lub jakiejś… …   Słownik języka polskiego

  • odtrąbić — dk VIa, odtrąbićbię, odtrąbićbisz, odtrąbićtrąb, odtrąbićbił, odtrąbićbiony 1. «odpowiedzieć na coś trąbieniem» Odtrąbić na sygnał wzywający do powrotu. Odtrąbić komuś na znak zrozumienia. 2. «trąbieniem dać sygnał ukończenia czegoś (zwykle w… …   Słownik języka polskiego